Trafikalt grunnkurs. Starter:

Mandag 18. Juni u/mørkekjøring.