Trafikalt grunnkurs. Starter:

Tirsdag 13. August –

Tirsdag 10. September –

Tirsdag  8. Oktober –

Tirsdag  5. November –

Mandag 2. Desember.